ارسال رزومه جهت استخدام

*
*

فرمت های مورد قبول :pdf,doc,xls,xlsx,docx
همچنین جهت استخدام در شرکت پی دی ای روی این لینک کلیک نمایید.