درراستای تکمیل و توسعه شبکه خدمات خود از میان متقاضیان واجدشرایط دربین مشاغل مرتبط زیر در سطح محدود نماینده فعال می پذیرد:

  • 1. خدمات بار هوایی و زمینی
  • 2. آژانسهای هواپیمایی و خدمات توریستی
  • 3. دفاتر پیشخوان دولت

شماره تماس : 88202220-021 داخلی : 101

ارسال رزومه و مدرک برای اخذ نمایندگی

*
*

فرمت های مورد قبول :pdf,doc,xls,xlsx,docx
همچنین جهت استخدام در شرکت پی دی ای روی این لینک کلیک نمایید.