VIP

شرکت PDE با ارائه سرویس ویژه به صورت VIP ،خدمات خاص حمل و نقل و ترخیص خود را در اختیار مشتریان ویژه قرار داده و با کمترین زمان تحویل کالا و بهترین نوع خدمات، جلب رضایت مشتریان خود را فراهم می نماید.