پیش کرایه پست بین المللی PDE

شرکت PDE برای آن دسته از مشتریانی که کالاهای خود را در ایران دریافت می نمایند ولی هزینه حمل آن بایستی در مبداء پرداخت شود، خدمات ویژه ای به نام پیش کرایه ارایه داده است که تنها با یک تماس با شرکت PDE، راهکارهای آن به شما اعلام خواهد شد.