Export

حمل و نقل زمینی

سرویس حمل و نقل زمینی از تمامی کشورهای اروپایی بین 10 الی 15 روز کاری به صورت خرده بار(LTL) و کامیون های دربست ایرانی و خارجی(FTL) صورت می گیرد. همچنین سرویس Door to door برای بارهای زمینی و دریایی امکان پذیر می باشد. PDE با همکاری تیم متخصص خدمات خود را از مبدا تا مقصد متناسب با استانداردهای جهانی ارائه می نماید.

جهت استفاده از سرویس فوق با شماره های 41546-021 و 88202220-021 و با داخلی 141 و 142 و 147 تماس حاصل نمایید.