پست داخلی

سرویس پست داخلی PDE با ارائه خدمات در بیش از 70 شهر ایران مسیری هموار جهت ارسال و دریافت مرسولات در سراسر کشور فراهم نموده است. سرویس های داخلی مطابق بر استانداردهای بین المللی حمل و نقل و در نهایت سرعت و امنیت صورت می گیرد.

برای مشاهده اطلاعات تماس استان ها می توانید به بخش شعب مراجعه فرمایید.

خدماتی که در زمینه حمل و نقل داخلی ارائه می شود شامل موارد زیر است:

جهت استفاده از سرویس فوق با شماره 54095-021تماس حاصل نمایید.

همچنین جهت عقد قرارداد می توانید با بخش بازاریابی با شماره 41546-021 داخلی 340 و 343 تماس حاصل نمایید.