خبرگزاري دانشجويان ايران با تيتر»حضور شركت پست بين المللي PDEدر بزرگترين نمايشگاه پستي دنيا« به پوشش اين خبر پرداخت و چنين نوشت:

ارائه خدمات بين المللي به ويژه در زمينه حمل بار و گمرك توسط شركت پست PDE به عنوان يك Courier Service از رسالتهاي اصلي اين شركت ايراني در بازارهاي جهاني است.
«پيام دانش» مديرعامل PDE در اين خصوص گفت: پيشتر شركت پست بين المللي PDE به واسطه كيفيت ارائه خدمات خود و توانمندي بالاي خود در ارائه خدمات گمركي (Custom Services) با مشتريان داخلي و خارجي زيادي در ارتباط بوده، اما اين نمايشگاه نقطة عطف ديگري براي حضور PDE در بازارهاي جهاني است.
همزمان با اين نمايشگاه پستي، همايشي با حضور انديشمندان، فعالان صنعت پست و ... نيز در ژنو سوييس و در حاشيه نمايشگاه در حال برگزاري است.

به گزارش روابط عمومي شركت پست بين المللي ، PDEمديرعامل اين شركت مقالهاي با موضوع تجارت الكترونيك و نقش پست را در اين كنفرانس ارائه مي كند.

در خبري ديگر جام جم آنلاين با تيتر  »ارائه خدمات بين المللي شركت پست PDEدر پست اكسپو « 2017 به حضور شركت  PDEاشاره كرده است و چنين نوشته است:

شركت PDE شركت با در اختيار گرفتن دو غرفه مجزا، خدمات خود را در دو بخش مختلف به مشتريان جهاني معرفي مي نمايد. ارائه خدمات بين المللي به ويژه در زمينه حمل بار و گمرك توسط شركت پست PDE به عنوان يك Courier Service از رسالتهاي اصلي اين شركت ايراني در بازارهاي جهاني مي باشد
ساير رسانه ها نظير، خبرگزاري فارس، فرارو، تابناك و ... حضور پي دي اي در اين نمايشگاه را پوشش داده اند.

توسط روابط عمومی شرکت پی دی ای در تاریخ 2017/10/03