پست اکونومی(داخلی)

پست سریع بین المللی PDE

حمل محموله های شما با ابعاد و وزن بالا در مدت زمان بیشتر و هزینه کمتر. این سرویس پاسخی است به نیاز آن دسته از مشتریان محترمی که اضطرار زمانی جهت تحویل بسته هایشان نداشته و همچنین به دنبال کاهش هزینه مراسلات خود هستند.

جهت استفاده از سرویس فوق با شماره 54095-021 تماس حاصل نمایید.

سوالات متدوال


مرسولات ظرف مدت زمان 48 تا 72 ساعت تحویل خواهد شد.

بله. کلیه مرسولات با استفاده از پاکت ها و جعبه های اختصاصی PDE بسته بندی می شود.

با مراجعه به وب سایت شرکت به نشانی www.pdexp.com و وارد نمودن شماره قبض خود می توانید در لحظه از وضعیت مرسوله خود آگاه شوید.
بله. با اظهار ارزش کالا و پرداخت هزینه جداگانه، بسته شما بیمه خواهد شد.
بله. با پرداخت هزینه آژانس به صورت جداگانه، مرسوله شما تحویل خواهد شد.

آن دسته از مرسولات که فرستنده اضطرار زمانی جهت تحویل در مقصد ندارد و همچنین مرسولاتی که حمل آنها توسط هواپیما مقدور نیست، مانند: مایعات، گازها، مواد شیمیائی، اجسام با ابعاد غیر متعارف و ...

بله با درنظر گرفتن یک وسیله حمل (وانت و یا کامیونت) به صورت خصوصی امکان ارسال مستقیم درکمترین زمان و باکمترین نرخ مهیا می باشد.